Thursday, June 13, 2013

SOAL REMIDI (PAI/TARIKH) / XISOAL REMIDI
SMK MUHAMMADIYAH DELANGGU KLATEN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Mata Pelajaran            : Tarikh
Kelas                           : XI
Guru Pengampu          : Uswatun Khasanah., M.Pd.I

Ketentuan mengerjakan
1.      Tulis nama kelas dan nomor dikolom komentar
2.      Jawaban tidak boleh copy pastel dengan temanya, apabila copas dianggap gagal/diskualifikasi

Soal Esay
1.      Apa yang anda ketahui tentang abad pertengahan?
2.      Apa yang anda ketahui tentang dinasti ilkhan?
3.      Bagaimana kawasan andalusia pada zaman abad pertengahan?
4.      Uraikan secara singkat tentang dinasti mameluk?
5.      Sebutkan dan jelaskan faktor penyebab mundurnya islam pada abad pertengahan?
6.      Apa yang anda ketahui tentang abad moderen?
7.      Sebutkan tiga tokoh pembahu islam dimesir?SELAMAT MENGERJAKAN

Read more »

0 komentar:

Post a Comment

Copyright © Dunia_Pendidikan 2011